Veľkodistribúcia liečiv
a zdravotníckeho materiálu
Prevádzka: Hollého 3, 080 01 Prešov

/ Lekáreň OLÍVIA

Adresa: 
Nám. L. Svobodu 21, 975 17 Banská Bystrica
Email: 
oliviabbatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
048 / 413 4395
Farmaceut: 
PharmDr.Eva Štulajterová