Veľkodistribúcia liečiv
a zdravotníckeho materiálu
Prevádzka: Hollého 3, 080 01 Prešov

/ Lekáreň ARBOREA

Adresa: 
Stromová 9, 831 01 Bratislava
Email: 
arboreabaatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
02 / 547 74040
Farmaceut: 
PharmDr. Gabriela Hinková

/ Lekáreň BALSAMUM

Adresa: 
Limbova 5, 831 05 Bratislava
Email: 
fermabraatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
02 / 544 35220
Farmaceut: 
PharmDr. Katarína Oláhová

/ Lekáreň DIAMANT

Adresa: 
M.Sch.Trnavského 4, 841 01 Bratislava
Email: 
lekdiamantbaatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
02 / 642 87253
Farmaceut: 
-