Veľkodistribúcia liečiv
a zdravotníckeho materiálu
Prevádzka: Hollého 3, 080 01 Prešov

/ LEKÁREŇ KAMILKA

Adresa: 
Národná trieda 27, 040 01 Košice
Email: 
kamilkakeatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
055 / 632 0732
Farmaceut: 
Mgr. Pavol Lupták

/ Lekáreň ALBA

Adresa: 
Cottbusská 13, 040 01 Košice
Email: 
farmakoskvpatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
055 / 685 3328
Farmaceut: 
Mgr. Katarína Tkáčová

/ Lekáreň ŽIVENA

Adresa: 
Komenského 37/A, 040 01 Košice
Email: 
lekaren [dot] zivenaatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
055 / 671 3090
Farmaceut: 
Mgr. Jarmila Kravjanská

/ Lekáreň ISIS

Adresa: 
Spišské námestie 4, 040 01 Košice
Email: 
lekaren [dot] isisatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
055 / 674 0390
Farmaceut: 
PharmDr. Lívia Schönová

/ Lekáreň IVANA

Adresa: 
Maršála Koneva 1, 040 01 Košice
Email: 
lekaren [dot] ivanaatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
055 / 671 5699
Farmaceut: 
Mgr. Iveta Vasiľová

/ Lekáreň BOTICA

Adresa: 
Rastislavova 45, 040 01 Košice
Email: 
lekarenboticaatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
055 / 622 3989
Farmaceut: 
PharmDr. Monika Huľová

/ Lekáreň AVE

Adresa: 
Budapeštianska 34, 040 01 Košice
Email: 
lekrabenoatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
055 / 636 7837
Farmaceut: 
PharmDr. Stanislava Havrilková

/ Lekáreň U DAMIÁNA

Adresa: 
Mlynská 26, 040 01 Košice
Email: 
damiankosiceatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
055 / 632 3267
Farmaceut: 
Mgr. Milica Juhászová

/ Lekáreň ZDRAVIE

Adresa: 
Kováčska 37, 040 01 Košice
Email: 
zdraviekeatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
055 / 729 6020
Farmaceut: 
PharmDr. Ľudmila Lakatošová

/ Lekáreň JASMÍN

Adresa: 
Biela 2, 040 01 Košice
Email: 
jasminkeatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
055/6334073
Farmaceut: 
Mgr. Martina Megelová

/ Lekáreň MILIANA

Adresa: 
Ondavská 10/C, 040 01 Košice
Email: 
milianakeatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
055 / 789 5500
Farmaceut: 
Mgr. Ivana Capíková

/ Lekáreň Stráňany

Adresa: 
Nad Laborcom 18, 071 01 Michalovce
Email: 
strananymiatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
056 688 3852
Farmaceut: 
PharmDr. Monika Pavlíková

/ LEKÁREŇ IDEA

Adresa: 
Jána Hollého 60, 071 01 Michalovce
Email: 
ideamiatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
056 / 644 2612
Farmaceut: 
PharmDr. Tatiana Rovderová

/ Lekáreň PHARMACIA

Adresa: 
Námestie osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
Email: 
pharmaciamiatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
056 / 628 2506
Farmaceut: 
PharmDr. Martina Kiselovičová

/ Lekáreň ROZMARÍN

Adresa: 
Štefánikova 14, 071 01 Michalovce
Email: 
rozmarinmiatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
056 / 689 4930
Farmaceut: 
Mgr. Adriana Demková

/ Lekáreň TÍLIA

Adresa: 
Hlavná 9, 045 01 Moldava nad Bodvou
Email: 
tiliamoatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
055 / 460 2154
Farmaceut: 
Mgr. František Lakata

/ Lekáreň AFRODITA

Adresa: 
Námestie 1. mája 11, 048 01 Rožňava
Email: 
afroditarvatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
058 / 732 59 79
Farmaceut: 
Mgr. Štefan Galko

/ Lekáreň HARMÓNIA

Adresa: 
Zimná 55, 052 01 Spišská Nová Ves
Email: 
lekzimnasnvatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
053 / 4411 637
Farmaceut: 
Mgr. Lucia Ječimová