Veľkodistribúcia liečiv
a zdravotníckeho materiálu
Prevádzka: Hollého 3, 080 01 Prešov

/ Lekáreň Stráňany

Adresa: 
Nad Laborcom 18, 071 01 Michalovce
Email: 
strananymiatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
056 688 3852
Farmaceut: 
PharmDr. Monika Pavlíková

/ LEKÁREŇ IDEA

Adresa: 
Jána Hollého 60, 071 01 Michalovce
Email: 
ideamiatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
056 / 644 2612
Farmaceut: 
PharmDr. Tatiana Rovderová

/ Lekáreň PHARMACIA

Adresa: 
Námestie osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
Email: 
pharmaciamiatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
056 / 628 2506
Farmaceut: 
PharmDr. Martina Kiselovičová

/ Lekáreň ROZMARÍN

Adresa: 
Štefánikova 14, 071 01 Michalovce
Email: 
rozmarinmiatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
056 / 689 4930
Farmaceut: 
Mgr. Adriana Demková