Veľkodistribúcia liečiv
a zdravotníckeho materiálu
Prevádzka: Hollého 3, 080 01 Prešov

/ Lekáreň IRIS

Adresa: 
Špitálska 17, 949 01 Nitra
Email: 
lekirisnratmail [dot] t-com [dot] sk
Telefón: 
037 / 741 2791
Farmaceut: 
Mgr. Juraj Čuboň