Veľkodistribúcia liečiv
a zdravotníckeho materiálu
Prevádzka: Hollého 3, 080 01 Prešov

/ Lekáreň PRI NEMOCNICI

Adresa: 
Pavlovova 4299, 955 01 Topolčany
Email: 
lektopatmail [dot] t-com [dot] sk
Telefón: 
038 / 532 5952
Farmaceut: 
Mgr. Andrea Brázdilová