Veľkodistribúcia liečiv
a zdravotníckeho materiálu
Prevádzka: Hollého 3, 080 01 Prešov

/ Lekáreň SALUS

Adresa: 
Bezručova 9, 085 01 Bardejov
Email: 
salusbjatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
054 / 472 2216
Farmaceut: 
PharmDr. Marta Knapová

/ Lekáreň DAMILA

Adresa: 
Kukoreliho 334/16, 087 01 Giraltovce
Email: 
damilagiatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
054 / 736 4584
Farmaceut: 
Mgr. Milena Mizeráková

/ LEKAREN FIALKA

Adresa: 
Nemocničná 41/A, Humenné
Email: 
fialkahnatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
057 7795 758
Farmaceut: 
Mgr. Berta Vachulová

/ Lekáreň AVICENA

Adresa: 
Nemocničná 41, 066 23 Humenné
Email: 
avicenahnatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
057 / 788 9023
Farmaceut: 
PharmDr. Mária Čulýová

/ Lekáreň HARMÓNIA

Adresa: 
Ul. 1. Mája 2045, 066 01 Humenné
Email: 
harmoniahnatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
057 / 788 0774
Farmaceut: 
PharmDr. Anna Medviďová

/ Lekáreň SILVIA

Adresa: 
Andy Warhola 185/5, 068 01 Medzilaborce
Email: 
silviamlatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
057 / 732 2651
Farmaceut: 
Mgr. Renata Bilaninová

/ Lekáreň Na autobusovej stanici

Adresa: 
Wolkerova 466, 058 01 Poprad
Email: 
nastanicippatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
0524822360
Farmaceut: 
Mgr. Matúš Ďurica

/ Lekáreň MEDOVKA

Adresa: 
Tatranské námestie 4914/8, 058 01 Poprad
Email: 
medovkappatslovanet [dot] sk
Telefón: 
052 2851 225
Fax: 
052 2851 227
Farmaceut: 
Mgr. Tatiana Mečárová

/ Lekáreň TÍLIA

Adresa: 
Banícka 28, 058 45 Poprad
Email: 
tiliappatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
052/468 5189
Fax: 
-
Farmaceut: 
Mgr. Zdenka Duchová

/ Lekáreň Balsamum

Adresa: 
Matice slovenskej 2A, 080 01 Prešov
Email: 
balsamumpoatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
051 324 0333
Farmaceut: 
Mgr. Slavomíra Rácz

/ LEKÁREŇ SPIRITUS

Adresa: 
Kpt. Nálepku 5 , 080 01 Prešov
Email: 
spirituspoatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
051 775 4215
Farmaceut: 
Mgr. Lucia Draganovská

/ Lekáreň SIMIZA

Adresa: 
Reimanova 6, 080 01 Prešov
Email: 
simizapoatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
051 / 772 5851
Farmaceut: 
PharmDr. Mária Kiseľová

/ Lekáreň KOSTIHOJ

Adresa: 
Prostejovská 39/B, 080 01 Prešov
Email: 
kostihoj [dot] poatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
051 / 749 5343
Farmaceut: 
PharmDr. Martin Mager

/ Lekáreň GÁLIA

Adresa: 
Jurkovičova 18, 080 01 Prešov
Email: 
galiapoatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
051 / 7700 170
Farmaceut: 
Mgr. Jana Mihaľáková

/ Lekáreň MIMA

Adresa: 
Konštantínova 17, 080 01 Prešov
Email: 
lekmimapoatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
051 / 748 1853
Farmaceut: 
Mgr. Eva Košinová

/ Lekáreň ZUZANA

Adresa: 
Hollého 14/A, 080 01 Prešov
Email: 
zuzanapoatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
051 / 772 1383
Farmaceut: 
Mgr. Markéta Jankaničová

/ Lekáreň SILVIA

Adresa: 
Sládkovičova 27, 080 01 Prešov
Email: 
silviapoatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
051 / 773 4239
Farmaceut: 
PharmDr. Jana Melichárková

/ Lekáreň MÉDIA

Adresa: 
Levočská 22, 080 01 Prešov
Email: 
mediapoatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
051 / 771 4948
Farmaceut: 
Mgr. Roman Pásztor

/ Lekáreň KORZO

Adresa: 
Námestie slobody 65, 083 01 Sabinov
Email: 
korzosbatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
051 / 749 5873
Farmaceut: 
PharmDr.Ivana Sučková

/ Lekáreň PRI POLIKLINIKE

Adresa: 
Ul. SNP 516/17, 083 01 Sabinov
Email: 
pripoliklinikesbatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
051 / 452 1100
Farmaceut: 
PharmDr. Marek Bíro