Veľkodistribúcia liečiv
a zdravotníckeho materiálu
Prevádzka: Hollého 3, 080 01 Prešov

/ Lekáreň SALUS

Adresa: 
Bezručova 9, 085 01 Bardejov
Email: 
salusbjatmail [dot] t-com [dot] sk
Telefón: 
054 / 472 2216
Farmaceut: 
PharmDr. Marta Knapová