Veľkodistribúcia liečiv
a zdravotníckeho materiálu
Prevádzka: Hollého 3, 080 01 Prešov

/ Lekáreň DAMILA

Adresa: 
Kukoreliho 334/16, 087 01 Giraltovce
Email: 
damilagiatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
054 / 736 4584
Farmaceut: 
Mgr. Milena Mizeráková