Veľkodistribúcia liečiv
a zdravotníckeho materiálu
Prevádzka: Hollého 3, 080 01 Prešov

/ LEKAREN FIALKA

Adresa: 
Nemocničná 41/A, Humenné
Email: 
fialkahnatmail [dot] telekom [dot] sk
Telefón: 
057 7795 758
Farmaceut: 
Mgr. Berta Vachulová

/ Lekáreň AVICENA

Adresa: 
Nemocničná 41, 066 23 Humenné
Email: 
avicenahnatmail [dot] t-com [dot] sk
Telefón: 
057 / 788 9023
Farmaceut: 
PharmDr. Mária Čulýová

/ Lekáreň HARMÓNIA

Adresa: 
Ul. 1. Mája 2045, 066 01 Humenné
Email: 
harmoniahnatmail [dot] t-com [dot] sk
Telefón: 
057 / 788 0774
Farmaceut: 
PharmDr. Jana Horná