Veľkodistribúcia liečiv
a zdravotníckeho materiálu
Prevádzka: Hollého 3, 080 01 Prešov

/ LEKÁREŇ SPIRITUS

Adresa: 
Kpt. Nálepku 5 , 080 01 Prešov
Email: 
spirituspoatmail [dot] telekom [dot] sk
Telefón: 
051 775 4215
Farmaceut: 
Mgr. Lucia Lipková

/ Lekáreň SIMIZA

Adresa: 
Reimanova 6, 080 01 Prešov
Email: 
simizapoatmail [dot] t-com [dot] sk
Telefón: 
051 / 772 5851
Farmaceut: 
PharmDr. Mária Kiseľová

/ Lekáreň KOSTIHOJ

Adresa: 
Prostejovská 39/B, 080 01 Prešov
Email: 
kostihoj [dot] poatmail [dot] t-com [dot] sk
Telefón: 
051 / 749 5343
Farmaceut: 
PharmDr. Martin Mager

/ Lekáreň GÁLIA

Adresa: 
Jurkovičova 18, 080 01 Prešov
Email: 
galiapoatmail [dot] t-com [dot] sk
Telefón: 
051 / 7700 170
Farmaceut: 
Mgr. Jana Mihaľáková

/ Lekáreň MIMA

Adresa: 
Konštantínova 17, 080 01 Prešov
Email: 
lekmimapoatmail [dot] t-com [dot] sk
Telefón: 
051 / 748 1853
Farmaceut: 
Mgr. Eva Košinová

/ Lekáreň ZUZANA

Adresa: 
Hollého 14/A, 080 01 Prešov
Email: 
zuzanapoatmail [dot] t-com [dot] sk
Telefón: 
051 / 772 1383
Farmaceut: 
Mgr. Markéta Jankaničová

/ Lekáreň SILVIA

Adresa: 
Sládkovičova 27, 080 01 Prešov
Email: 
silviapoatmail [dot] t-com [dot] sk
Telefón: 
051 / 773 4239
Farmaceut: 
PharmDr. Jana Melichárková

/ Lekáreň MÉDIA

Adresa: 
Levočská 22, 080 01 Prešov
Email: 
mediapoatmail [dot] t-com [dot] sk
Telefón: 
051 / 771 4948
Farmaceut: 
Mgr. Roman Pásztor