Veľkodistribúcia liečiv
a zdravotníckeho materiálu
Prevádzka: Hollého 3, 080 01 Prešov

/ Lekáreň Balsamum

Adresa: 
Matice slovenskej 2A, 080 01 Prešov
Email: 
balsamumpoatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
051 324 0333
Farmaceut: 
Mgr. Slavomíra Rácz

/ LEKÁREŇ SPIRITUS

Adresa: 
Kpt. Nálepku 5 , 080 01 Prešov
Email: 
spirituspoatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
051 775 4215
Farmaceut: 
Mgr. Lucia Draganovská

/ Lekáreň SIMIZA

Adresa: 
Reimanova 6, 080 01 Prešov
Email: 
simizapoatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
051 / 772 5851
Farmaceut: 
Mgr. Zuzana Dubecká

/ Lekáreň KOSTIHOJ

Adresa: 
Prostejovská 39/B, 080 01 Prešov
Email: 
kostihoj [dot] poatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
051 / 749 5343
Farmaceut: 
PharmDr. Martin Mager

/ Lekáreň GÁLIA

Adresa: 
Jurkovičova 18, 080 01 Prešov
Email: 
galiapoatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
051 / 7700 170
Farmaceut: 
Mgr. Matúš Ďurica

/ Lekáreň MIMA

Adresa: 
Konštantínova 17, 080 01 Prešov
Email: 
lekmimapoatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
051 / 748 1853
Farmaceut: 
Mgr. Eva Kováčová

/ Lekáreň ZUZANA

Adresa: 
Hollého 14/A, 080 01 Prešov
Email: 
zuzanapoatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
051 / 772 1383
Farmaceut: 
Mgr. Markéta Jankaničová

/ Lekáreň SILVIA

Adresa: 
Sládkovičova 27, 080 01 Prešov
Email: 
silviapoatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
051 / 773 4239
Farmaceut: 
PharmDr. Jana Melichárková

/ Lekáreň MÉDIA

Adresa: 
Levočská 22, 080 01 Prešov
Email: 
mediapoatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
051 / 771 4948
Farmaceut: 
Mgr. Roman Pásztor