Veľkodistribúcia liečiv
a zdravotníckeho materiálu
Prevádzka: Hollého 3, 080 01 Prešov

/ Lekáreň KORZO

Adresa: 
Námestie slobody 65, 083 01 Sabinov
Email: 
korzosbatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
051 / 749 5873
Farmaceut: 
PharmDr.Ivana Sučková

/ Lekáreň PRI POLIKLINIKE

Adresa: 
Ul. SNP 516/17, 083 01 Sabinov
Email: 
pripoliklinikesbatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
051 / 452 1100
Farmaceut: 
PharmDr. Marek Bíro