Veľkodistribúcia liečiv
a zdravotníckeho materiálu
Prevádzka: Hollého 3, 080 01 Prešov

/ Lekáreň PROXIMA

Adresa: 
Hviezdoslavova 9/9, 091 01 Stropkov
Email: 
lestropatmail [dot] t-com [dot] sk
Telefón: 
054 / 718 1953
Farmaceut: 
Mgr. Richard Kostilník