Veľkodistribúcia liečiv
a zdravotníckeho materiálu
Prevádzka: Hollého 3, 080 01 Prešov

/ Lekáreň Avena

Adresa: 
MUDr. Pribulu 798/10 , 089 01 Svidník
Email: 
avenaskatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
054 4795 497
Farmaceut: 
PharmDr. Lenka Fečíková

/ Lekáreň DANKA

Adresa: 
Ul. Dr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník
Email: 
dankaskatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
054 / 752 4334
Farmaceut: 
PharmDr. Danka Šafranová