Veľkodistribúcia liečiv
a zdravotníckeho materiálu
Prevádzka: Hollého 3, 080 01 Prešov

/ Lekáreň Avena

Adresa: 
MUDr. Pribulu 798/10 , 089 01 Svidník
Email: 
avenaskatmail [dot] telekom [dot] sk
Telefón: 
054 4795 497
Farmaceut: 
PharmDr. Lenka Fečíková

/ Lekáreň DANKA

Adresa: 
Ul. Dr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník
Email: 
dankaskatmail [dot] t-com [dot] sk
Telefón: 
054 / 752 4334
Farmaceut: 
PharmDr. Danka Šafranová