Veľkodistribúcia liečiv
a zdravotníckeho materiálu
Prevádzka: Hollého 3, 080 01 Prešov

/ LEKÁREŇ JUH

Adresa: 
M.R.Štefánika 214, 093 01 Vranov nad Topľou
Email: 
lekarenjuhvvatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
057 / 779 5756
Farmaceut: 
Mgr. Peter Heinz

/ LEKÁREŇ SOFIA

Adresa: 
Duklianskych hrdinov 1212, 093 01 Vranov nad Topľou
Email: 
sofiavvatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
057 779 5866
Farmaceut: 
Mgr. Jozef Cicanič

/ Lekáreň FARMIS

Adresa: 
Štefánikova 869, 093 01 Vranov nad Topľou
Email: 
farmisvvatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
057 / 443 1440
Fax: 
057 / 488 1440
Farmaceut: 
Mgr. Monika Hulajová