Veľkodistribúcia liečiv
a zdravotníckeho materiálu
Prevádzka: Hollého 3, 080 01 Prešov

/ Lekáreň VERBENA

Adresa: 
Kollárova 7, 036 01 Martin
Email: 
bapharmmtatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
043 / 422 3834
Farmaceut: 
PharmDr. Tatiana Prístupníková

/ Lekáreň MELISA

Adresa: 
J. Milca 741/27, 010 01 Žilina
Email: 
hakraatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
041 / 763 0711
Farmaceut: 
Mgr. Zuzana Ďurkáčová