Veľkodistribúcia liečiv
a zdravotníckeho materiálu
Prevádzka: Hollého 3, 080 01 Prešov

/ Lekáreň VERBENA

Adresa: 
Kollárova 7, 036 01 Martin
Email: 
bapharmmtatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
043 / 422 3834
Farmaceut: 
PharmDr. Tatiana Prístupníková