Veľkodistribúcia liečiv
a zdravotníckeho materiálu
Prevádzka: Hollého 3, 080 01 Prešov

/ Lekáreň MELISA

Adresa: 
J. Milca 741/27, 010 01 Žilina
Email: 
hakraatstonline [dot] sk
Telefón: 
041 / 763 0711
Farmaceut: 
Mgr. Zuzana Ďurkáčová