Veľkodistribúcia liečiv
a zdravotníckeho materiálu
Prevádzka: Hollého 3, 080 01 Prešov

Vedenie firmy

MILOSLAV CHMELIAR

konateľ spoločnosti
Telefón: 051/7721 374 – kl. 118

JUDr. MILAN BERDIS

ekonomický riaditeľ
Telefón: 051/7721 374 – kl. 111
email: berlip@nextra.sk

Ing. MILAN LUKÁČ

vedúci prevádzky
Telefón: 051/7724 673
email: m.lukac@farmakol.sk