Veľkodistribúcia liečiv
a zdravotníckeho materiálu
Prevádzka: Hollého 3, 080 01 Prešov

KONTAKTY

FARMAKOL spoločnosť s ručením obmedzeným Ľubotice

Sídlo spoločnosti : Ku Ihrisku č.4 , 080 06 Ľubotice

Prevádzka : Jána Hollého 3 , 080 01 Prešov

IČO : 31677860 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.:Sro,vl.č.:1265/P

Spojovateľka - recepcia: 051 7721 374 alebo 051 7721 376

                          (klapka slúži iba ako domáca linka)

MENO FUNKCIA KLAPKA EMAIL
       
  VEDENIE SPOLOČNOSTI 
Miloslav CHMELIAR Konateľ spoločnosti 118  
Mgr. Filip FEDORKO
Zodp. farmaceut 121   
       

EKONOMICKO-PRÁVNE ODDELENIE
JUDr.Milan BERDIS Ekonomický riaditeľ 111 berlip@farmakol.sk
Cecília LIPTÁKOVÁ Právne oddelenie 110 berlip@farmakol.sk
JUDr. Ivana BEJDOVÁ
Právne oddelenie
 125 i.lukacova@farmakol.sk
  UČTÁRNE  
Ing.Viera POSPÍŠILOVÁ Účtovník 115 v.pospisilova@farmakol.sk
Eva LUKÁČOVÁ Účtovník 116 e.lukacova@farmakol.sk
Iveta LIČÁKOVÁ Účtovník 117 i.licakova@farmakol.sk
Erika HANZOVÁ Účtovník 123 e.hanzova@farmakol.sk
Martina KOLLÁROVÁ Účtovník 123 m.kollarova@farmakol.sk
Ing. Júlia BRUNČÍKOVÁ Účtovník 102 j.bruncikova@farmakol.sk
Mária DUDOVÁ Účtovník 129 m.dudova@farmakol.sk
Ing.Zuzana KAŠČÁKOVÁ Účtovník 102 z.kascakova@farmakol.sk
Marta KRAVCOVÁ Účtovník 102 m.kravcova@farmakol.sk
Ing. Katarína VYDUMSKÁ Účtovník 124 k.vydumska@farmakol.sk
Ľubica CINOVÁ Účtovník 127 l.cinova@farmakol.sk
Lenka HURNÁ Účtovník 127 l.hurna@farmakol.sk
       
  PERSONÁLNY ÚSEK  
Mária VARGOVÁ Mzdová účtovníčka 131 m.vargova@farmakol.sk
Mgr.Lívia PROKOPOVÁ Mzdová účtovníčka 131 l.prokopova@farmakol.sk
       
  PREVÁDZKOVÝ ÚSEK  
Ing.Milan LUKÁČ Vedúci prevádzky 120 m.lukac@farmakol.sk
Ing.Igor HAMŽÍK Pracovník prevádzky 120 i.hamzik@farmakol.sk
Peter STAŠIK Pracovník prevádzky 120 p.stasik@farmakol.sk
Ing.Marián ESTOČKO Pracovník prevádzky 121 m.estocko@farmakol.sk
Ján HUDÁK Pracovník prevádzky 121 j.hudak@farmakol.sk
Daniel REVIĽAK Pracovník prevádzky 121  
Gabriela IVANOVÁ Spojovateľka 128  
Alena GABLÍKOVÁ
Analytik
121

a.gablikova@farmakol.sk

  OBCHODNÝ ÚSEK  
Mgr.Ľubomír IVAN
Personalista
112 l.ivan@farmakol.sk
Ing.Juraj BIRKNER Obchodný manažér 119 j.birkner@farmakol.sk
Mgr.Peter SLANINA Obchodný manažér 119 p.slanina@farmakol.sk
Ing.Danka TOMAŠČÍKOVÁ Vedúci skladový referent 113 d.tomascikova@farmakol.sk
Monika DRABIŠČÁKOVÁ Vedúci farmaceutický laborant 113 m.drabiscakova@farmakol.sk
Mária MURAJDOVÁ Operátorka 103  
Mária MIKLOŠOVÁ Operátorka 104  
Miroslava HUDÁKOVÁ
Operátorka 105
 
Jarmila GREŠOVÁ Operátorka 107  
       
       
  PRIAME TELEFÓNNE LINKY  
       
KONATEĽ SPOLOČNOSTI 051 7721 374 118  
  051 7732 056 Fax  
SPOJOVATEĽKA

051 7721 374

051 7721 376

   
PREVÁDZKOVÝ ÚSEK 051 7724 673    
OBCHODNÝ ÚSEK 051 7721 239 Fax  
Mária MURAJDOVÁ 051 7721 194   Operátorka
Mária MIKLOŠOVÁ 051 7724 668   Operátorka
Miroslava HUDÁKOVÁ 051 7724 176   Operátorka
Jarmila GREŠOVÁ 051 7731 690   Operátorka

051 7721 590   Operátorka