Veľkodistribúcia liečiv
a zdravotníckeho materiálu
Prevádzka: Hollého 3, 080 01 Prešov

KONTAKTY

FARMAKOL spoločnosť s ručením obmedzeným Ľubotice

Sídlo spoločnosti : Ku Ihrisku č.4 , 080 06 Ľubotice

Prevádzka : Jána Hollého 3 , 080 01 Prešov

IČO : 31677860 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.:Sro,vl.č.:1265/P

Spojovateľka - recepcia: 051 7721 374 alebo 051 7721 376

                          (klapka slúži iba ako domáca linka)

MENO FUNKCIA KLAPKA EMAIL
       
  VEDENIE SPOLOČNOSTI 
Miloslav CHMELIAR Konateľ spoločnosti 118  
Mgr. Filip FEDORKO Zodp. farmaceut 121   
       
  EKONOMICKO-PRÁVNE ODDELENIE
JUDr.Milan BERDIS Ekonomický riaditeľ 111 berlip@farmakol.sk
Cecília LIPTÁKOVÁ Právne oddelenie 110 berlip@farmakol.sk
JUDr. Ivana BEJDOVÁ Právne oddelenie  125 i.lukacova@farmakol.sk
  UČTÁRNE  
Ing.Viera POSPÍŠILOVÁ Účtovník 115 v.pospisilova@farmakol.sk
Eva LUKÁČOVÁ Účtovník 116 e.lukacova@farmakol.sk
Iveta LIČÁKOVÁ Účtovník 117 i.licakova@farmakol.sk
Erika HANZOVÁ Účtovník 123 e.hanzova@farmakol.sk
Ing. Júlia BRUNČÍKOVÁ Účtovník 102 j.bruncikova@farmakol.sk
Mária DUDOVÁ Účtovník 129 m.dudova@farmakol.sk
Ing.Zuzana KAŠČÁKOVÁ Účtovník 102 z.kascakova@farmakol.sk
Marta KRAVCOVÁ Účtovník 102 m.kravcova@farmakol.sk
Ing. Katarína VYDUMSKÁ Účtovník 124 k.vydumska@farmakol.sk
Lenka HURNÁ Účtovník 127 l.hurna@farmakol.sk
       
  PERSONÁLNY ÚSEK  
Mária VARGOVÁ Mzdová účtovníčka 131 m.vargova@farmakol.sk
Mgr.Lívia PROKOPOVÁ Mzdová účtovníčka 131 l.prokopova@farmakol.sk
       
  PREVÁDZKOVÝ ÚSEK  
Ing.Milan LUKÁČ Vedúci prevádzky 120 m.lukac@farmakol.sk
Ing.Igor HAMŽÍK Pracovník prevádzky 120 i.hamzik@farmakol.sk
Peter STAŠIK Pracovník prevádzky 120 p.stasik@farmakol.sk
Ing.Marián ESTOČKO Pracovník prevádzky 121 m.estocko@farmakol.sk
Ján HUDÁK Pracovník prevádzky 121 j.hudak@farmakol.sk
Slavomír VARGA Pracovník prevádzky 121  
Gabriela IVANOVÁ Spojovateľka 128  
Alena GABLÍKOVÁ Analytik 121

a.gablikova@farmakol.sk

  OBCHODNÝ ÚSEK  
Mgr.Ľubomír IVAN Personalista 112 l.ivan@farmakol.sk
Ing.Juraj BIRKNER Obchodný manažér 119 j.birkner@farmakol.sk
Mgr.Peter SLANINA Obchodný manažér 119 p.slanina@farmakol.sk
Ing.Danka TOMAŠČÍKOVÁ Vedúci skladový referent 113 d.tomascikova@farmakol.sk
Monika DRABIŠČÁKOVÁ Vedúci farmaceutický laborant 113 m.drabiscakova@farmakol.sk
Mária MURAJDOVÁ Operátorka 103 fg@farmakol.sk
Miroslava HUDÁKOVÁ Operátorka 105 fg@farmakol.sk
       
       
       
       
  PRIAME TELEFÓNNE LINKY  
       
KONATEĽ SPOLOČNOSTI 051 7721 374 118  
  051 7732 056 Fax  
SPOJOVATEĽKA

051 7721 374

051 7721 376

   
PREVÁDZKOVÝ ÚSEK 051 7724 673    
OBCHODNÝ ÚSEK 051 7721 239 Fax  
Mária MURAJDOVÁ 051 7721 194   Operátorka
  051 7724 668    
Miroslava HUDÁKOVÁ 051 7724 176   Operátorka
Jarmila GREŠOVÁ 051 7731 690   Operátorka
  051 7721 590   Operátorka