Veľkodistribúcia liečiv
a zdravotníckeho materiálu
Prevádzka: Hollého 3, 080 01 Prešov

Oznamy

Lekárne skupiny Farmakol Group – Vernostný program Oznámenie o zmene Obchodných podmienok k 13.7.2020

Obchodné podmienky k vernostnému programu lekárni skupiny Farmakol group /účinné od 1.1.2014/ ukončujú prevádzkovatelia lekární skupiny Farmakol group /podľa zoznamu v prílohe/ k 12.7.2020. Novelizované Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 13.7.2020.

Tento oznam je dňom 11.6.2020 vyvesený vo všetkých lekárňach skupiny Farmakol group.

Miloslav C h m e l i a r - konateľ spoločnosti

V Prešove, 10.6.2020

K Obchodným podmienkam vernostného programu sa klient dostane kliknutím na vernostnú kartu konkrétnej lekárne, ktorá je zobrazená pod otváracími hodinami.

V Prešove 6.7.2020