Veľkodistribúcia liečiv
a zdravotníckeho materiálu
Prevádzka: Hollého 3, 080 01 Prešov
Sídlo spoločnosti FARMAKOL
na Hollého ulici v Prešove

Nájdete nás

Vznik spoločnosti Farmakol

Spoločnosť  bola založená Spoločenskou zmluvou dňa 30.4. 1993. Prvé povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore zásobovania s liečivami, zdravotníckymi pomôckami a zdravotníckymi potrebami jej bolo vydané Ministerstvom zdravotníctva SR dňa 27.7.1993. Vznik spoločnosti je datovaný na 15. 9. 1993, keď spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra Okresného súdu v Prešove. Zásobovanie zdravotníckych zariadení začala spoločnosť vykonávať po jej zápise v obchodnom registri z prenajatých priestorov na Jurkovičovej ulici v Prešove. V roku 1996 došlo k prevodu obchodných podielov na jedného spoločníka a súčasne k zmene sídla prevádzky na ulicu Hollého 14 v Prešove. Svoju činnosť začala rozširovať aj na zásobovanie  súkromných lekární. Výstavbou nových priestorov spoločnosť rozšírila a výrazne skvalitnila podmienky na skladovanie a distribúciu liekov. Priestory o podlahovej ploche cez 2193 m2 sa nachádzajú na Hollého 3 v Prešove a začali sa užívať od 25.7.2000.  Ročné obraty postupne narastali aj vďaka budovaniu vlastnej siete lekární. Podiel predaných liekov spoločnosťou na celkovom predaji sa pohybuje medzi 3,5 až 4 % v rámci územia SR. Snahou spoločnosti je skvalitňovať poskytované služby a minimálne udržať podiel predaných liekov na území SR.