Veľkodistribúcia liečiv
a zdravotníckeho materiálu
Prevádzka: Hollého 3, 080 01 Prešov

/ Lekáreň AFRODITA

Adresa: 
Námestie 1. mája 11, 048 01 Rožňava
Email: 
afroditarvatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
058 / 732 59 79
Farmaceut: 
Mgr. Štefan Galko