Veľkodistribúcia liečiv
a zdravotníckeho materiálu
Prevádzka: Hollého 3, 080 01 Prešov

Lekáreň Balsamum

Lekáreň Balsamum
Adresa: 
Matice slovenskej 2A, 080 01 Prešov
Email: 
balsamumpoatfarmakol [dot] eu
Telefón: 
051 324 0333
Farmaceut: 
Mgr. Slavomíra Rácz
Otváracie hodiny: 

7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-16.00

BALSAMUM PO